Phát triển ứng dụng, nền tảng Platform phục vụ nền tảng kinh doanh chia sẻ

2/23/2023 1:07:17 PM

Nền kinh tế chia sẻ cũng như nền tảng Platform là các thuật ngữ cũng như xu hướng công nghệ của hiện tại và tương lai.

 

MÔ HÌNH NỀN KINH TẾ CHIA SẺ, NỀN TẢNG PLATFORM

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển về kinh tế, tại thời điểm hiện tại, mô hình kinh tế chia sẻ đang là một mô hình được quan tâm hàng đầu hiện nay trong nền kinh tế chia sẻ. Hơn 50% các Startups đã và đang tập trung vào mô hình kinh tế chia sẻ, nền tảng Platform từ Tài chính, Giáo dục, Dịch vụ, Xe cộ, Ăn uống…

Mô hình kinh tế chia sẻ, nền tảng Platform là một hình thức gồm có bên muốn có dịch vụ và một bên muốn cung cấp dịch vụ, cốt lõi của Mô hình kinh tế chia sẻ, nền tảng Platform chính là cách thức “matching” hai đối tượng thích hợp nhất lại với nhau, nói nôm na như một hợp đồng “hôn nhân”. Để làm được việc này, hệ thống cần có lượng dữ liệu lớn bao gồm tất cả các thuộc tính của các đối tượng – Big data – cũng như vận hành hệ thống “chấm điểm thích hợp” của hai đối tượng.

Chúng tôi xây dựng hệ thống tích hợp thông tin, hệ thống chấm điểm, kiến trúc dữ liệu lớn, thuật toán tối ưu và vận hành tích hợp vào mọi hệ thống vệ tinh của quý khách hàng. 
NỀN KINH TẾ CHIA SẺ

Nói đến cụm từ hot nhất trong năm 2019 đó chính là cụm từ “Nền kinh tế chia sẻ - Sharing Economics”. Chúng ta đi đâu cũng nghe nói về Startup về các mảng dịch vụ chia sẻ. Ở Staapi chúng tôi luôn tập trung vào các công nghệ hot và tập trung vào core business nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có một ý tưởng hoặc một mong muốn bắt chước một sản phẩm đã thành công trên thị trường, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn cách tiếp cận hợp lý nhất.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai hệ thống Chia sẻ từ Tài chính, Giáo dục cho đến Dịch vụ. Hệ thống kiến trúc sẽ được tinh chỉnh tùy theo nhu cầu của quý khách hàng và đối với yêu cầu nghiệp vụ sẽ được đội ngũ chúng tôi quy trình hóa vào phần mềm.
 


 
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


 

Phát triển ứng dụng, nền tảng Platform phục vụ nền tảng kinh doanh chia sẻ

2/23/2023 1:07:17 PM

Nền kinh tế chia sẻ cũng như nền tảng Platform là các thuật ngữ cũng như xu hướng công nghệ của hiện tại và tương lai.

 

MÔ HÌNH NỀN KINH TẾ CHIA SẺ, NỀN TẢNG PLATFORM

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển về kinh tế, tại thời điểm hiện tại, mô hình kinh tế chia sẻ đang là một mô hình được quan tâm hàng đầu hiện nay trong nền kinh tế chia sẻ. Hơn 50% các Startups đã và đang tập trung vào mô hình kinh tế chia sẻ, nền tảng Platform từ Tài chính, Giáo dục, Dịch vụ, Xe cộ, Ăn uống…

Mô hình kinh tế chia sẻ, nền tảng Platform là một hình thức gồm có bên muốn có dịch vụ và một bên muốn cung cấp dịch vụ, cốt lõi của Mô hình kinh tế chia sẻ, nền tảng Platform chính là cách thức “matching” hai đối tượng thích hợp nhất lại với nhau, nói nôm na như một hợp đồng “hôn nhân”. Để làm được việc này, hệ thống cần có lượng dữ liệu lớn bao gồm tất cả các thuộc tính của các đối tượng – Big data – cũng như vận hành hệ thống “chấm điểm thích hợp” của hai đối tượng.

Chúng tôi xây dựng hệ thống tích hợp thông tin, hệ thống chấm điểm, kiến trúc dữ liệu lớn, thuật toán tối ưu và vận hành tích hợp vào mọi hệ thống vệ tinh của quý khách hàng. 
NỀN KINH TẾ CHIA SẺ

Nói đến cụm từ hot nhất trong năm 2019 đó chính là cụm từ “Nền kinh tế chia sẻ - Sharing Economics”. Chúng ta đi đâu cũng nghe nói về Startup về các mảng dịch vụ chia sẻ. Ở Staapi chúng tôi luôn tập trung vào các công nghệ hot và tập trung vào core business nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có một ý tưởng hoặc một mong muốn bắt chước một sản phẩm đã thành công trên thị trường, hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn cách tiếp cận hợp lý nhất.

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai hệ thống Chia sẻ từ Tài chính, Giáo dục cho đến Dịch vụ. Hệ thống kiến trúc sẽ được tinh chỉnh tùy theo nhu cầu của quý khách hàng và đối với yêu cầu nghiệp vụ sẽ được đội ngũ chúng tôi quy trình hóa vào phần mềm.
 


 
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


 
Hotline/Zalo: 0944.55.0981