Phần mềm Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ - TimeEdu

11/30/2023 10:23:40 PM

Với hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai trên hàng trăm Trung tâm Ngoại ngữ trên toàn quốc, Công ty Staapi là một trong những công ty uy tín và kinh nghiệm nhất trong viêc triển khai Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ piEDU - Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật - Miễn Phí dùng thử. Chỉ 15 phút ngay sau khi ký kết hợp đồng, hệ thống sẽ được sẵn sàng và quý khách hàng có thể ứng dụng ngay vào công việc quản lý hiện đại.


Phần mềm Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ - TimeEdu

11/30/2023 10:23:40 PM

Với hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai trên hàng trăm Trung tâm Ngoại ngữ trên toàn quốc, Công ty Staapi là một trong những công ty uy tín và kinh nghiệm nhất trong viêc triển khai Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ piEDU - Tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật - Miễn Phí dùng thử. Chỉ 15 phút ngay sau khi ký kết hợp đồng, hệ thống sẽ được sẵn sàng và quý khách hàng có thể ứng dụng ngay vào công việc quản lý hiện đại.


Hotline/Zalo: 0944.55.0981